LAAZ Szolgáltató Bt.

 

Microtester rendszer

 

Előnyök

 • Egyszerű méréstechnika, tetszőleges mérőcella.
 • Nincs szükség pontos és drága hőmérséklet-szabályozásra.
 • Gyors módszer, főleg nagyobb fertőzöttség esetén (6-12 óra alatt eredményt ad).
 • Bármely táplevessel használható (az impedimetriás módszerek speciális, kis vezető-képességű tápfolyadékot igényelnek).
 • Különösen alkalmas a membránszűréses módszerek kiértékelésére.
 • Gazdaságos, hatékony és egyszerű módszer a pusztulás-kinetikai vizsgálatok értékeléséhez.
 • A táptalaj-optimalizálás hatékony eszköze.
 • A klasszikus mikrobiológiai módszereknél olcsóbb, főleg a null-toleráns mikroorganizmusok esetében.

 

További információk

MicroTest Kft.
H-1225 Budapest, Szentháromság u. 30

www.microtest.hu

MicroTester

A MicroTester a mikroorganizmusok szaporodását a tápközeg redox-potenciáljának mérése alapján detektálja. A mért érték változásnak kiértékelése lehetőséget teremt a vizsgált minták élősejt-számának az impedimetriás módszereknél szélesebb körű meghatározására.

Képernyőkép a programról

A mikroba-szaporodás energiaforrása a biológiai oxidáció, ami a környezet redukálódását eredményezi, így a közeg redox-potenciálja mindig csökken. Ez a csökkenés általában az oxigén-fogyasztás és a redukáló anyagcseretermékek felszaporodásának következménye.

A redox-potenciál a mikroba-tenyészetek élettani állapotának egyik legkomplexebb indikátora, mérésével a mikrobiális kontamináció kvalitatív és kvantitatív meghatározása válik lehetővé.

A MicroTester előnyösen alkalmazható a klasszikus membránszűréses élősejtszám-meghatározási módszerek helyettesítésére. Ivóvíz, üdítőitalok, ásványvizek összcsíra-számának ellenőrzésekor általában a minta több hígításából ismert mennyiséget szűrnek és a kiszűrt mikrobákat tartalmazó membránokat szilárd táptalaj felületére helyezve, kitenyésztik a mikroorganizmusokat. A különböző mértékű hígítások alkalmazásának oka, hogy a telepszámok előírás szerint csak egy bizonyos tartományban (30-300) értékelhetők megbízhatóan. Tekintettel arra, hogy a kalibrációs görbe felvétele esetén a műszerrel igen széles (1-106) sejtszám-tartományban megbízhatóan határozható meg az élősejtszám, a mintákból elegendő egyetlen membránszűrés elvégzése. A minta megfelelő mennyiségét leszűrve, majd a membránt mérőcellába helyezve, a mérés a fent ismertetett módon elvégezhető, és kiértékelhető.

 

Validálás

A MicroTester laboratóriumi és ipari validálásai során meghatározott paraméterek az alábbiak:

 • Szelektivitás: a rendszer szelektivitása az alkalmazott tápközegtől függ. A MicroTester bármely kereskedelmi forgalomban lévő tápfolyadékkal működtethető.
 • Linearitás: a TTD és a kezdeti sejtkoncentráció logaritmusa között szigorúan lineáris a kapcsolat (1 sejt/mérőcella koncentráció felett).
 • Érzékenység: a kezdeti sejtkoncentráció egy nagyságrenddel történő emelkedése 50-130 perccel csökkenti a TTD értékét, a mikroorganizmustól függően.
 • Detektálási (kimutatási) határ: 1 sejt/mérőcella. A MicroTester alkalmas jelenléti/hiány vizsgálatok elvégzésére.
 • Kvantifikációs (meghatározási) határ: az elméleti érték 10 sejt/mérőcella (egy logaritmikus egység), összhangban a mért kalibrációs görbékkel.
 • Mérési tartomány: a kalibrációs egyenesek alapján ez 1-7 logaritmikus egység. 10 sejt alatt a Poisson-eloszlás miatt bizonytalanná válik a sejtszám-meghatározás (a kimutatás nem!), 107 felett pedig a TTD túl rövid a tranziens időhöz képest (hőmérséklet- és redox-kiegyenlítődés, a szaporodás lag-periódusa).
 • Pontosság: mivel a redox-potenciál mérésen alapuló módszer a detektációs idő és a kezdeti élősejtszám logaritmusa közötti lineáris kapcsolatot kifejező regressziós egyenleteken alapul, a módszer pontossága ezen egyenletek megbízhatóságától függ. Ezért minden mikroorganizmus és alkalmazott táptalaj külön kalibrációs görbét igényel.
 • Precizitás (ismételhetőség, reprodukálhatóság): a validálási folyamatok során a módszer ismételhetősége és reprodukálhatósága meghatározásra került.
 • Zavartűrés (robusztusság): a szaporodási sebesség a hőmérsékleti optimumum ±0.5°C-os környezetében nem változik. A redox-potenciál hőmérséklet-függésének kísérleti vizsgálata szerint ezen tartományon belül a hőmérséklet-ingadozás hatása a TTD-meghatározás szempontjából elhanyagolható.

Kiemelt publikációk

 1. O. Erdősi, K. Szakmár, O. Reichart, P. Székely-Körmöczy, P. Laczay (2012): Application of the redox potential measurementbased rapid method in the microbial hygienic control; Acta Alimentaria, Vol. 41(1), pp. 45-55, DOI: 10.1556/AAlim.2011.0005
 2. O. Reichart, K. Szakmár, Á. Jozwiak, J. Felföldi, L. Baranyai (2007): Redox potential measurement as a rapid method for microbiological testing and its validation for coliform determination; International Journal of Food Microbiology, Vol. 114(2), pp. 143-148, DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2006.08.016

 

Hirdetés